Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Istniejemy od 1946 roku ...

 

   darz bór

gallery/12
AKTUALNOŚCI

SKŁADKA NA KOŁO ZA SEZ.2018/2019

Zarząd Koła informuje, że całkowity koszt składki na Koło razem z kosztem wymiany legitymacji wynosić będzie 270zł i 150zł za sezon 2018/2019.

Termin płatnoiści składek do Koła upływa 31 maja 2018r.

Skarbnik Koła Darz Bór

gallery/screenshot_smartselect_2017-09-27-07-00-28

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ASF

 

U C H W A Ł A nr 17 / 2017

Zarządu Koła Łowieckiego nr 5 „ CIETRZEW” w Żarach

z dnia 01 lutego 2018 r.

w sprawie: wytycznych w sprawie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań

Działając na podstawie Załącznika nr 12/2017 do Zarządzenia Głównego, Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wytycznych w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań.

Zarząd Koła Łowieckiego CIETZEW Żary postanawiać przyjąć WARIANT I

„ 1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;

2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio żłożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 – 0,7 metra, tak aby pomieścił wszelkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;

3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy, przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać”

 

Darz Bór Paweł Fengier

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW

- DLA OBWODU 211 - 14 marca o godz. 11.00 w Siedzibie N-ctwa Lipinki Łuż.

- DLA OBWODU 231 i 228 - 14 marca o godz. 13.00 w Siedzibie N-ctwa Wymiarki.

Sekretarz Darz Bór

AKTUALNY TERMINARZ POLOWAŃ

Zobacz na co i od kiedy polujemy od 2017roku - zmiany dla łań, cieląt, dzików

kliknuj tu...

 

gallery/z borów

UWAGA SELEKCJONERZY

= NOWE ZASADY SELEKCJI - OD 1 KWIETNIA 2018=

W związku z wejściem w życie uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15.12.2015 od nowego sezonu będą obowiązywać nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzął łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstzrału.

***pismo przewodnie***

+++treść uchały tutaj+++

jeśli chcesz poznać zasady selekcji byków jeleni czy kozłów saren kliknij tutaj

 Darz Bór