Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Istniejemy od 1946 roku ...

 

   darz bór

gallery/12

Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Kryteria selekcji byków jeleni

i kozłów saren

gallery/rre

Jelenie byki

kozły saren

USTALENIA DODATKOWE


1.Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 400g.
Pozyskanie rogacza o masie parostków poniżej 400g na zezwolenie na odstrzał rogacza łownego, ale spełniającego pozostałe kryteria rogacza łownego, należy traktować jako prawidłowo wykonany odstrzał rogacza łownego.
2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
3.  Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.
5. Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić  również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie,  a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.
6.  Podawana masa parostków  jest masą brutto (parostki z czaszką, bez żuchwy).
7. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

USTALENIA DODATKOWE:

 

1. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

2 Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

gallery/a