Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Istniejemy od 1946 roku ...

 

   darz bór

gallery/12

Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

OBWÓD 231

Obwód obejmuje zasięgiem powierzchnię 5 447 ha, z czego 4 094 ha to grunty leśne.  Na terenie obwodu znajduje 80 lizawek, 35 ambon. Poletka łowieckie zajmują łączną powierzchnie 3,1 ha. W celu przeciwdziałania szkodom w uprawach rolnych utrzymujemy 8 pasów zaporowych o długości 2,5 km. Corocznie użytkujemy 1,5 ha śródleśnych łąk i polanek. Wykładamy ok 8 ton karmy  objętościowej suchej, 30 to karmy objetościowej soczystej, 20 ton karmy treściwej oraz 1 tonę soli.  Całość obwodu znajduję się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wymiarki.  Zachodnia granica obwodu to rzeka graniczna Nysa Łużycka. Gospodarzem obwodu jest Podłowczy Adam Polus.

 

gallery/z-lowisk-36

OBWÓD 228
Powierzchnia obwodu wynosi 8 639 ha, z czego 4 671 ha stanowią lasy. Z urządzeń łowieckich znajdujących się na terenie obwodu można wymienić: 180 lizawek, 50 ambon.Dziewięć pasów zaporowych o łączne j długości 2,7 km, 3 ha poletek oraz ponad 31 ha śródleśnych łąk stwarza możliwość zatrzymania zwierzyny w leśnych ostępach. Na teren obwodu wykładane są: karma objętościowa sucha w ilości 15 ton rocznie, karmy objętościowej soczystej - 50 ton, 30 ton karmy treściwej oraz 1,5 tony soli. Północno -wschodnią granicę obwodu stanowi droga krajowa E36. Całość obwodu znajduję się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wymiarki. Gospodarzem obwodu jest Łowczy Marek Czajkowski.

OBWÓD 211


Polny obwód nr 211 zajmuje powierzchnie 4 447 ha, z czego gruntów leśnych jest 1 036 ha.  Na terenie obwodu znajdują się 4 paśniki, 88 lizawek, 22 ambony. Poletka łowieckie zajmują łączną powierzchnie 3,26 ha. W celu przeciwdziałania szkodom w uprawach rolnych utrzymujemy 4 pasy zaporowe. Corocznie użytkujemy 3 ha śródleśnych łąk i polanek. Wykładamy ok 4 tony karmy  objętościowej suchej, 3 tony karmy objętościowej soczystej, 2 tony karmy treściwej oraz 0,5 tony soli. Całość obwodu znajduję się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie. Gospodarzem obwodu jest Podłowczy Jan Ziętek.

gallery/z-lowisk-97
gallery/z-lowisk-94