Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Istniejemy od 1946 roku ...

 

   darz bór

gallery/12

Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

gallery/r69brfq

   Kultura i tradycja łowiecka w Kole Łowieckim "Cietrzew"  podobnie jak w całej Polsce należy do ważnych elementów życia myśliwych, stanowiąc formę wszechstronnej popularyzacji łowiectwa.

 

    Kultura łowiecka związana jest z działaniami naszych myśliwych w kierunku kultywowania tradycji, w tym zwyczajów łowieckich, języka łowieckiego, sygnalistyki oraz upowszechniania kultu św. Huberta. Do bardzo ważnych elementów kultury łowieckiej należy twórczość o tematyce łowieckiej, związana z różnymi przejawami sztuki, rzemiosła artystycznego oraz wszelkimi innych rodzajami działań twórczych.

    Ogromną rolę w zakresie popularyzacji łowiectwa spełniają imprezy kulturalne, takie jak: wystawy, festiwale, festyny, pokazy artystyczne, konkursy, a także uroczystości hubertowskie i jubileuszowe obchodzone na różnych szczeblach naszej łowieckiej organizacji.

    Łowiectwo w Kole Łowieckim "Cietrzew"  posiada bogatą tradycję i przeszłość historyczną. Pośród wielu zagadnień dotyczących łowiectwa, takich jak: gospodarowanie gatunkami zwierząt łownych, ochrona przyrody, strzelectwo, kynologia, trofeistyka, prawodawstwo, sokolnictwo, kultura - szczególnie ważne miejsce zajmują tradycje oraz etyka łowiecka.